menu-icon
about close-about
Referencje:

1. Skoczyńska A., Hryniewicz W., Zakażenia meningokokowe, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXII,191, 283
2. Skoczyńska A, Wróbel-Pawelczyk I, Gołębiewska A, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczyk K, Kuch A, Hryniewicz W. Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2022 roku (dane KOROUN), 2023
3. Thompson MJ, et al.Lancet 2006;367:397-40
4. Kuchar E., Czajka H., Gowin E., Nitsch – Osuch Aneta, Skoczyńska A., Szenborn L., Wrotek A., Wysocki J., Mastalarz – Migas A., Peregud – Pogorzelski J., Jackowska T., Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych w: Przegląd Pediatryczny 2022/Vol. 51/No. 3/8-20
5. Pace D., Pollard Andrew J., Meningococcal disease: Clinical presentation and sequelae, Vaccine30S (2012) B3-B
6. Kuchar E., Zakażenia meningokokowe, sepsa meningokokowa, https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/160445,zakazenia-meningokokowe-sepsa-meningokokowa (dostęp: marzec 2024 r.)
7. Siewert B., Stryczyńska-Kazubska J., Wysocki J., Inwazyjna choroba meningokokowa w: Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, czerwiec 2017

skutkichoroby skutkichoroby
wirus wirus
SKUTKI CHOROBY MENINGOKOKOWEJ

Meningokoki są jednym z najczęstszych pozaszpitalnych czynników wywołujących zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych oraz sepsę, które wspólnie określa się jako inwazyjną chorobą meningokokową (IChM)1.


icon-1
Choroba rozwija się błyskawicznie i w ciągu zaledwie 24 godzin może
doprowadzić do śmierci1.
icon-2
Nawet w przypadku odpowiedniej i szybkiej pomocy medycznej nie udaje się uratować średnio 1 na 6 chorych2. Zbyt późna diagnoza i leczenie zwiększają
śmiertelność3.
icon-3
Rozpoznanie IChM, na jej początkowym etapie, stanowi duże wyzwanie.
Gwałtowny przebieg choroby sprawia, że czas, w którym lekarz powinien
ją rozpoznać i rozpocząć leczenie jest bardzo krótki4.

Osoby, które przeżyły IChM, w wielu przypadkach pozostają trwale okaleczone. Skutki inwazyjnej choroby meningokokowej dotykają także najbliższe otoczenie pacjentów. Przez kolejne miesiące, a nawet lata, rodzice dzieci, które przeszły chorobą meningokokową zmagają się z objawami lękowymi5.

Historie dzieci, które zostały dotknięte inwazyjną chorobę meningokokową
oraz ich rodziców można znaleźć tu:

Obejrzyj historie pacjentów
wirus wirus wirus
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO PRZEBYCIU ICHM

Meningokoki mogą pozostawić po sobie trwały ślad. Poza wysoką śmiertelnością, jedną z istotnie pogarszających jakość życia konsekwencji przebycia inwazyjnej choroby meningokokowej są powikłania neurologiczne6, które mogą dotknąć 10–20% chorych1. Są to uszkodzenia mózgu (różnego stopnia), ataki padaczkowe lub niedosłuch9. Wśród innych częstych powikłań ICHM znajdują się:

  • powikłania dotyczące narządów, np. ubytki skóry wymagające
    przeszczepów, amputacje palców/kończyn, niewydolność nerek,

  • powikłania psychiczne, np. trudności w nauce, zaburzenia
    koncentracji, opóźniony rozwój intelektualny7.

people
wirus wirus
DOWIEDZ SIĘ JAK CHRONIĆ SWOICH BLISKICH

Wśród osób po przebyciu IChM nawet co trzecia cierpi z powodu jednego lub więcej
niż jednego powikłania tj.: amputacje palców, deficyty komunikacyjne, ubytek słuchu7.Dowiedz się wiecej