menu-icon
about close-about
Referencje:

1. Confederation of Meningitis Organisations, Types of meningitis, https://www.comomeningitis.org/types-of-meningitis, ( dostęp listopad 2023r.)
2. Kuchar E, Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/157185,bakteryjne-zapalenie-opon-mozgowo-rdzeniowych, (dostęp: marzec 2024 r.)
3. Wywiad z dr Magdalena Kaczorowska-Frontczak: Zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych. Nie czekać. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/wywiady/208847,zapalenie-opon-mozgowo-rdzeniowych-nie-czekac, (dostęp: marzec 2024 r.)
4. Okarska – Napierała Magdalena, Kuchar E. Zapalenie Opon mózgowo – rdzeniowych u dzieci – postępowanie praktyczne, https://pediatria.wum.edu.pl/sites/pediatria.wum.edu.pl/files/zapalenie-opon-standardy-3-2017_0.pdf (dostęp: marzec 2024 r.)
5. Siewert B., Stryczyńska-Kazubska J., Wysocki J., Inwazyjna choroba meningokokowa w: Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, czerwiec 2017

zapalenieopon zapalenieopon
wirus wirus
JAKIE SĄ OBJAWY ZAPALENIA OPON MÓZGOWO – RDZENIOWYCH


Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (w skrócie ZOMR) jest najczęstszą, pozaszpitalną postacią, chorób zakaźnych układu nerwowego, nabywanych poza szpitalem. Wywołują go bakterie (najczęściej meningokoki, pneumokoki i Haemophilus influenzae typu B), a także wirusy, rzadziej pasożyty lub grzyby1.

Objawy bakteryjnego ZOMR pojawiają się nagle i obejmują gorączkę, dreszcze, wymioty, bóle głowy i sztywność karku, rozdrażnienie, światłowstręt2.

Na chorobę wskazuje konstelacja objawów. Jeśli z bólem głowy współwystępuje światłowstręt, stan podgorączkowy, pojawią się wymioty, u starszych dzieci sztywność karku, u młodszych napięte ciemię,
to w takiej sytuacji trzeba reagować natychmiast i pilnie zgłosić się do lekarza, a nawet wezwać pogotowie3.

Meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych może towarzyszyć sepsa,
której charakterystycznym, ale nie zawsze obecnym objawem są nieblednące pod naciskiem wybroczyny5.

wirus
wirus wirus
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH U DZIECI


Klasyczne objawy ZOMR takie jak gorączka bóle głowy, nudności, wymioty, drażliwość, przeczulica i światłowstręt, typowo stwierdzane u starszych dzieci i dorosłych często są nieobecne u najmłodszych pacjentów. W 1. roku życia choroba może się objawiać gorączką lub hipotermią, dusznością, żółtaczką, zmniejszonym łaknieniem, wymiotami, biegunką, drgawkami, drażliwością lub apatią⁴.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych wymaga hospitalizacji i jest leczone antybiotykami².

Obejrzyj historie pacjentów wirus